اعضای هیئت مؤسس انجمن

اعضای هیئت مؤسس انجمن خادمان شهدای حرم به شرح زیر می باشند :

نام:  عباس

نشان: علیقلی طایفه

نام پدر: ولی الله

تاریخ تولد: 1339/07/25

دین و مذهب: اسلام و شیعه

تحصیلات: فوق لیسانس علوم سیاسی

نسبت ایثارگری: جانباز 70%

مدت حضور در جبهه: 30 ماه

عنوان مسئولیت در انجمن: عضو هیئت موسس و رئیس هیئت مدیره

 

نام:  عباس

نشان: صدرالهی

نام پدر: خیرالله

تاریخ تولد: 1344/01/15

دین و مذهب: اسلام و شیعه

تحصیلات: فوق لیسانس حقوق

نسبت ایثارگری: ایثارگر

مدت حضور در جبهه: 32 ماه

آخرین شغل سازمانی: سرهنگ بازنشته

عنوان مسئولیت در انجمن: عضو هیئت مدیره

 

نام:  ناصر

نشان: علیقلی طایفه

نام پدر: ولی الله

تاریخ تولد: 1337/08/19

دین و مذهب: اسلام و شیعه

تحصیلات: لیسانس مدیریت علوم دفاعی

نسبت ایثارگری: ایثارگر

مدت حضور در جبهه: 62 ماه

آخرین شغل سازمانی: سرهنگ بازنشته

عنوان مسئولیت در انجمن: عضو هیئت مدیره و خزانه داری

 

نام:  عبدالرضا

نشان: براتی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد: 1334/04/10

دین و مذهب: اسلام و شیعه

تحصیلات: لیسانس ایمنی پرواز

نسبت ایثارگری: جانباز 31%

مدت حضور در جبهه: 56 ماه

آخرین شغل سازمانی: سرهنگ بازنشته امنیت پرواز

عنوان مسئولیت در انجمن: عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن

 

نام:  علی

نشان: تیموری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 1328/04/20

دین و مذهب: اسلام و شیعه

تحصیلات: لیسانس خلبان

نسبت ایثارگری: ایثارگر

مدت حضور در جبهه: 61 ماه

آخرین شغل سازمانی: خلبان بازنشسته - مدیریتی

عنوان مسئولیت در انجمن: بازرس هیئت مدیره

 

نام:  علی اصغر

نشان: آقابالا زاده

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد: 1344/08/10

دین و مذهب: اسلام و شیعه

تحصیلات: لیسانس مدیریت حفاظت اطلاعات

نسبت ایثارگری: جانباز 47%

مدت حضور در جبهه: 79 ماه

آخرین شغل سازمانی: نظامی بازنشسته

عنوان مسئولیت در انجمن: عضو علل بدل هیئت مدیره

 

نام:  حمیدرضا

نشان: علی پور

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: 1361/06/25

دین و مذهب: اسلام و شیعه

تحصیلات: لیسانس حقوق

نسبت ایثارگری: جانباز 70%

آخرین شغل سازمانی: خلبان پهباد

عنوان مسئولیت در انجمن: عضو علل بدل هیئت مدیره

 

نام: صیف الله

نشان: اشرفی

نام پدر: احمد علی

تاریخ تولد: 1334/02/1

دین و مذهب: اسلام و شیعه

تحصیلات: فوق لیسانس خلبانی

نسبت ایثارگری: جانباز و آزاده

آخرین شغل سازمانی: سرهنگ خلبان بازنشسته

عنوان مسئولیت در انجمن: عضو هیئت مدیره

حجت الله جمشیدی : عضو هیئت موسس

تهران
٢٨(°C)