اساسنامه انجمن خادمان شهدای حرم

مجمع عمومی اعضاء

فصل اول:

ماده ۱

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن خادمان شهدای حرم است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار “انجمن” نامیده می شود.

ماده۲

نوع فعالیت:کلیه فعالیت های غیر سیاسی و غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و در موضوع اجتماعی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده۳

محدوده فعالیت انجمن  در سطح استان تهران است.

ماده۴

محل: مرکز اصلی انجمن  در استان تهران: شهرستان تهران به نشانی:خیابان حافظ،خیابان غزالی پلاک ۱۳ واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد کند.

ماده۵

تابعیت: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای التزام خود را به قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده۶

مدت فعالیت انجمن  از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده۷

دارایی اولیه انجمن  اعم از منقول و غیر منقول مبلغ چهارصدو پنجاه هزار تومان می باشد که از سوی هیئت مؤسس تماما پرداخت شده و در اختیار انجمن  قرار گرفته است.

ماده۸

هیئت مؤسسانجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده اند و بعد از تأسیس تحت عنوان مؤسس مسوولیتی نخواهند داشت.

ماده۹

اهداف انجمن  عبارتند از:

الف: ۱- تلاش در استمرار، حفظ و دفاع از حریم مطهر ولایت مطلقه فقیه

۲-  حفظ و نشرفرهنگ دفاع از حرمین شریفین

۳- زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای حرم

۴ – دفاع همه جانبه از حقوق مادی و معنوی خانواده های شهدای حرم و جانبازان

ب) روش اجرای هدف: ۱- شناسایی نیازهای مادی و معنوی جامعه هدف ۲- ایجاد و اماده کردن سازو کارهای مناسب برای اجرای برنامه ها۳- ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب۴- تعامل با دستگاههای دولتی و غیر دولتی در قالب تفاهم نامه۵- بر پایی گردهمایی، همایش ،یادواره ها ،شبهای شعر و خاطره و دیگر ابزار های تبلیغاتی۶- ارائه و طرح مطالبات جامعه هدف در دستگاههای قضایی داخلی و بین المللی۷- ایجاد و راه اندازی سایت و نشریه

ماده۱۰

شرایط عضویت:۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران۲- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی۳- التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه۴- پذیرش اساسنامه انجمن۵- پرداخت حق عضویت۶- دارا بودن حسن شهرت۷- عدم عضویت در گروهکهای معاند نظام جمهوری اسلامی ایران۸- تصویب هیأت مدیره

انواع عضویت: دو نوع رسمی و افتخاری

عضو رسمی: دارای حق رای در مجمع عمومی و کاندیداتوری برای انجمن

عضو افتخاری: فاقد حق رای در مجمع عمومی و کاندیداتوری برای انجمن

تبصره: اعضای انجمن خادم الشهدا نامیده می شوند.

فصل دوم: ساختار

ماده۱۱

ارکان انجمن  عبارتند از: ۱-مجمع عمومی ۲- هیأت مدیره ۳- بازرس.

ماده۱۲

مجمع عمومی مؤسس همان هیئت مؤسس بوده و وظایف ذیل را داراست:

۱- انجام اقدامات اولیه برای تأسیس۲- تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن۳- انتخاب اولین مدیران و بازرسان انجمن

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲:تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی میشود.

ماده ۱۴

مجمع عمومی عادی ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد شد.

تبصره-۱: اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسهرسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رای اکثریت نسبی خواهد بود در صورتی که در دعوت نخست ،اکثریت حاصل نشد،جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰(ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر،جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره-۲: مجمع عمومی عادی ممکنست به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرس(ها) یا به درخواست یک پنجم اعضاءمبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننمایند،تشکیل می گردد.

تبصره-۳: دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می پذیرد.

تبصره-۴: روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها روزنامه همشهری می باشد.

ماده۱۵

وظایف مجمع عمومی عادی:

۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان(اصلی و علی البدل)

۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره وبازرس(ها)

۳- تعیین خط مشی کلی انجمن ،

۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد های هیأت مدیره

۵- تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و دعوت نامه ها

۷- عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان

۸-تعیین حق عضویت

۹- تصویب انتشار نشریه

ماده ۱۶

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

۱- با درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس

۲- با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننمایند.

تبصره-۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا که حق رای دارند تشکیل می گردد.

تبصره-۲: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده۱۷

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

۱- تصویب تغییرات اساسنامه؛

۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال؛

۳- تغییر در میزان سرمایه؛

۴- انحلال قبل از موعد؛

۵- هر گونه تغییر در ماهیت.

ماده۱۸

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می­شود.

تبصره۱: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدیخود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.

تبصره۲: رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.

تبصره۳: مجامع عمومی عادی،عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت و وزارت کشور برگزار می شود.

ماده۱۹

هیأت مدیره:

انجمن  دارای هیأت مدیره ای مرکب از ۵ عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهدبود.

تبصره ۱: جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذ با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره-۳: دعوت از اعضای هیأت مدیره می بایست حداقل ماهی یکبار روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده۲۰

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیأت مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده۲۱

هیأت مدیره علاوه برجلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی یکبار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوی کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آیین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده۲۲

اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار  انتخاب خواهند نمود.حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می نماید.

تبصره-۱: هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمت ها،حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.

تبصره-۲: مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی.

تبصره-۳: هیأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.

تبصره-۴: هیأت مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیأت مدیره تعریف نماید.

ماده۲۳

هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب خواهند شد.انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده۲۴

هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن  بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح زیر می باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول،رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی،تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم،تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن،قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه)و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده.به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقولکه مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن  انجام دهد.

همچنین هیأت مدیره موظف است ۳ماه قبل از پایان تصدی خود،ازمجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره و بازرس جدید دعوت نماید.هیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار باید دستور کار مجمع عمومی،زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضا را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقلروز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور اعلام نماید.

تبصره : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است.هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.

ماده۲۵

انجمن  دارای ۱ نفر بازرس اصلی و ۱نفر بازرس علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رای کتبی و برای مدت یک سال انتخاب می گردند.انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده۲۶

اشخاص زیر نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند.

۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلا و یا بعضا محروم شده باشند؛

۲- مدیران و مدیر انجمن

۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛

۴-همسر اشخاص مذکور بند۲٫

ماده۲۷

وظایف بازرس به شرح ذیل است:

۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی؛

۲- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛

۳- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی؛

۴- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛

۵- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای درجلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده۲۸

بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن  انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده۲۹

هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند ماند.

ماده۳۰

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی انجمن  استو در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده از طرف انجمن  حق امضاء دارد.

تبصره۱: عزل مدیرعامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره۲: دوره تصدی مدیرعامل از مدت مسئولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.مدیرعامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین،وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره۳: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر انجمن  معتبر خواهد بود.

ماده۳۱

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت های ذیل می باشد:

۱- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی وحقوقی؛

۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره؛

۳- نگهداری دارایی، اموال،حسابها ، اسناد و دفاتر مؤسسه؛

۴- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد؛

۵- ارائه پیشنهاد های لازم در زمینه گسترش،بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن  به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛

۶- تهیه پیش نویس ترازنامه ، بودجه ، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛

۷-  تهیه پیش نویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره؛

۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی؛

۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب هیأت مدیره؛

۱۰- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به مدیرعامل محول شده یا بشود.

ماده۳۲

حقوق و مزایای مدیر عامل به وسیله ی هیأت مدیره تعیین میشود.

در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده۳۳

بودجه انجمن  از طریق ذیل تامین می شود:

الف) هدیه اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی.

ب) وقف و حبس

پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه سازمان و این آیین نامه.

ت) حق عضویت در سازمان

ماده۳۴

انجمن  مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دوماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارایه نماید.چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید انجمن  موظفبه ارایه آن است.

تبصره۱: هیأت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمد های حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در همان حساب نگهداری کند.

تبصره۲: سال مالی انجمن  منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اردیبهشت ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن  نگهداری می شود.

تبصره۳- مکاتبات رسمی انجمن  با امضای مدیر عامل صورت می پذیرد.

تبصره۴- مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده۳۵

هیأت مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی و سائده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت و به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده۳۶

هیأت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل ، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده۳۷

انجمن  دارای سربرگ،مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت ارسال نماید.

تبصره: هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم قانونی دارد.

ماده۳۸

انحلال: در صورت انحلال انجمن  مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بهعنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی انجمن  را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند.هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره۱: مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد، واگذار نماید.

تبصره۲: تصفیه امور مربوط به انجمن  بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره۳: هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.

تبصره۴: مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت ها ارائه نماید.

ماده۳۹

چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد،

انجمن  موظف است نسبت به کسب مجوز مورد  نظر اقدام نماید.

ماده ۴۰

به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آیین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده۴۱

این اساسنامه مشتمل بر ۳فصل و ۴۱ ماده و۲۴ تبصره در نشست مورخ                مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسید.

تهران
٢٨(°C)